fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

KIERUNKI STUDIÓW

Doświadczona kadra naukowa przygotuje Cię do sprawnego zarządzania i wykonywania zadań w placówkach państwowych lub firmach prywatnych. Podczas studiów poznasz problematykę ściśle związaną ze sferą działalności publicznej, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin prawa.   

Dowiedz się więcej »

Lubisz historię i masz w sobie pasję odkrywcy? Studiuj Archeologię na UKSW! Drony, geofizyka, LIDAR – to tylko niektóre nowoczesne metody badawcze, które poznasz podczas wykładów na UKSW w ramach nauki na kierunku Archeologia.  

Dowiedz się więcej »

Lubisz czytać, a do tego interesujesz się historią? Studiuj Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UKSW! W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, kształtowania i opracowywania zasobu archiwalnego, prawodawstwa archiwalnego oraz zarządzania archiwami.  

Dowiedz się więcej »

Chcesz rozwinąć swoje umiejętności w obszarze technologii? Aplikuj na kierunek Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej! Podczas studiów zdobędziesz kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych, jakie są niezbędne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej ze szczególnym naciskiem na zapewnienie jej bezpieczeństwa.  

Dowiedz się więcej »

Twoje zainteresowania dotyczą obronności państwa? Studiuj Bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW! Oferta studiów na tym kierunku stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej oraz postępujący wzrost zagrożeń. Nasi studenci otrzymują adekwatne przygotowanie analityczne w zakresie możliwości diagnozowania i dobierania właściwych rozwiązań do zaistniałych sytuacji.
  

Dowiedz się więcej »

Wiedzę praktyczną z Biologii zyskasz podczas licznych zajęć w nowoczesnych, wyspecjalizowanych laboratoriach oraz podczas ćwiczeń terenowych. W czasie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę biologiczną z zakresu biologii ogólnej oraz szczegółową – w ramach dwóch specjalizacji: Biologii człowieka i Biologii środowiskowej.

Dowiedz się więcej »

Marzy Ci się kariera chemika? Wybierz kierunek Chemia na UKSW! W trakcie studiów zrozumiesz naturę materii i energii oraz istotę zjawisk i procesów, a teorię zdobytą podczas wykładów przekujesz w praktykę. 

Dowiedz się więcej »

W trakcie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej. Rozwiniesz także swoje kompetencje w zakresie analizy i projektowania systemów informatycznych.  

Dowiedz się więcej »

Pasjonują Cię media? Chcesz pracować w PR? Studiuj Dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKSW! Poznawanie i doskonalenie warsztatu dziennikarskiego w praktyce – tak można określić studia w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW. Kadra naukowa, która zapewni Ci wysoki poziom kształcenia to głównie praktycy: redaktorzy, PR-owcy i eksperci z dziedziny mediów. 

Dowiedz się więcej »

Podczas studiów poznasz prawa rządzące rynkiem, zdobędziesz wiedzę z nauk ekonomicznych na temat makro i mikroekonomii. Zyskasz umiejętności, które pozwolą odkryć wszystkie aspekty gospodarki i jej relacji do innych nauk. 

Dowiedz się więcej »

Kierunek ten stworzony jest dla tych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i uzupełnić ją o nowe zagadnienia. Studenci – posiadając już podstawową, ogólną wiedzę ekonomiczną – poznają m.in. tzw. ekonomiki szczegółowe i bardziej zaawansowane narzędzia badawcze. 

Dowiedz się więcej »

Jesteś zainteresowany tematyką Unii Europejskiej? Wybierz Europeistykę na UKSW! W toku studiów na Europeistyce zdobywa się w szczególności interdyscyplinarną wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych. Studia bazują na dorobku takich dyscyplin naukowych jak prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia, ekonomia, historia, kulturoznawstwo.  

Dowiedz się więcej »

Twoje zainteresowania dotyczą kultury i języka łacińskiego? Studiuj Filologię klasyczną na UKSW! Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu języka łacińskiego i starogreckiego, kultury antycznej oraz neolatynistyki. Kształcenie w zakresie humanistyki uzupełnione o naukę dotyczącą dziedzictwa starożytnego i średniowiecznego poszerza horyzonty.  

Dowiedz się więcej »

Chciałbyś poznać wszystkie tajniki języka ojczystego? Wybierz Filologię polską na UKSW! Na tym kierunku masz możliwość rozwijać swoje zainteresowania, wybierając liczne zajęcia fakultatywne i konwersatoria tematyczne poświęcone wielu różnym dziedzinom: filmowi, edytorstwu, teatrowi, literaturze dawnej, współczesnej, dziecięcej czy komunikacji językowej.  

Dowiedz się więcej »

Chciałbyś poznać kulturę Włoch, włoską literaturę i język włoski? Studiuj Filologię włoską na UKSW! Studia na tym kierunku dostarczą Ci wiedzy z języka włoskiego – jego nauka prowadzona jest od podstaw do poziomu C2. Dodatkowo w ramach studiów możesz wybrać naukę drugiego języka nowożytnego na poziomie B2. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu kultury, literatury, sztuki włoskiej, a także geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Poznasz arcydzieła literatury włoskiej od jej początków aż do współczesności.   

Dowiedz się więcej »

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament tego kierunku: historii filozofii, logiki, filozofii przyrody i etyki. Poznasz także inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do tematyki zajęć wybranych z grup przedmiotów do wyboru.  

Dowiedz się więcej »

Chciałbyś poznać prawa, rządzące światem? Studiuj Fizykę na UKSW!
Fizyka to nie tylko teorie i suche wzory. Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie, co pozwala na poznanie i lepsze rozumienie funkcjonowania świata. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby nowoczesnej technologii, m.in. komputerów, czy telefonów komórkowych.  

Dowiedz się więcej »

Jesteś osobą ciekawą świata, która pasjonuje się przeszłością? Wybierz Historię na UKSW! Studiując historię na UKSW, zyskasz gruntowną i wszechstronną wiedzę o przeszłości, o procesach historycznych zachodzących w dziejach świata i Polski, o badaniach naukowych w zakresie historii.  

Dowiedz się więcej »

Pasjonujesz się sztuką? Wybierz Historię sztuki na UKSW! Podczas studiów zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu architektury, plastyki oraz teorii sztuki. Poznasz sztukę i architekturę od starożytności z uwzględnieniem kultury nubijskiej (o której nauczysz się tylko na UKSW) oraz rzemiosła artystycznego, ikonografii, muzealnictwa, muzykologii i antropologii kultury.  

Dowiedz się więcej »

Interesujesz się rozwiązaniami informatycznymi? Pasjonują Cię nowe technologie? Studiuj Informatykę na UKSW! Te studia dadzą Ci solidną podstawę teoretyczną, która pozwoli na wdrożenie praktycznych technik komputerowych.  

Dowiedz się więcej »

Odnawialne źródła energii, grafika inżynierska, podstawy projektowania CAD czy gospodarka odpadami – to tylko niektóre ze specjalistycznych zajęć na UKSW w ramach kierunku Inżynieria środowiska. Dzięki nim uzyskasz szeroki wachlarz kompetencji niezbędnych w rozwoju dalszej kariery zawodowej.  

Dowiedz się więcej »

Chcesz leczyć ludzi? Pomagać im? Wybierz studia medyczne na Kierunku lekarskim UKSW! Kierunek lekarski na UKSW wyróżniają zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach. Realizowane są przy wykorzystaniu specjalistycznego i zaawansowanego technicznie sprzętu badawczego. Wysoki poziom kształcenia przyszłych medyków zapewnia wykwalifikowana kadra naukowa, składająca się z wybitnych ekspertów m.in. w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii czy alergologii.  

Dowiedz się więcej »

Szukasz kierunku uniwersalnego, w którym zrealizujesz swoje pasje? Wybierz Kulturoznawstwo na UKSW!
Historia pojęcia, teoria i filozofia kultury, kwestie tożsamości i wielokulturowości – takie zajęcia czekają na studentów Kulturoznawstwa na UKSW.   

Dowiedz się więcej »

Królowa nauk – tak o matematyce mówi się od starożytności. Chciałbyś zgłębić wiedzę z tej dziedziny i rozwinąć swoje umiejętności? Wybierz Matematykę na UKSW! Studia te oferują zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu obszarów, szczególnie cenionych na rynku pracy. 

Dowiedz się więcej »

Szukasz unikatowego kierunku studiów? Muzeologia na UKSW to jedyne tego typu studia w Polsce! Dzięki nim poznasz historię muzeów, zasady ich organizacji, sposoby zarządzania placówkami muzealnymi. Dowiesz się także, jak powstawały największe europejskie kolekcje i jak uzupełniane są zbiory. W trakcie studiów zajrzysz w najgłębsze zakamarki magazynów muzealnych, dotkniesz drogocennych przedmiotów – jednym słowem, poznasz najbardziej prestiżowe galerie sztuki od podszewki! 

Dowiedz się więcej »

Masz otwarty umysł i lubisz pracować z ludźmi? Wybierz Nauki o rodzinie na UKSW! Kierunek Nauki o rodzinie został stworzony z myślą o przygotowaniu oferty dydaktycznej, na którą składają się wiedza naukowa oraz praktyczne umiejętności, kierowanej do osób pragnących zajmować się zawodowo pomocą rodzinie. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania.  

Dowiedz się więcej »

Wyjątkowość tego kierunku to nie slogan. Jako jedyni w Polsce łączymy wiedzę z ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uczymy nie tylko jak dbać o zabytki, dokumentować ślady przeszłości oraz chronić krajobraz kulturowy i naturalny, ale również poznawać, rozumieć i diagnozować zjawiska kultury.  

Dowiedz się więcej »

Ochrona środowiska to kierunek adresowany do wszystkich, którzy są wrażliwi na tematy związane z troską o środowisko naturalne. Zajęcia w specjalistycznych laboratoriach, dedykowanych studentom Ochrony środowiska pomagają lepiej zrozumieć procesy powstawania kryzysów ekologicznych, odpowiadając równocześnie na pytanie, jak im zapobiegać.  

Dowiedz się więcej »

Lubisz pracę z ludźmi i jesteś osobą empatyczną? Pedagogika na UKSW będzie dobrym kierunkiem! Studia pedagogiczne są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, pragną pełnić misję związaną z zawodem nauczyciela, a także wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Dowiedz się więcej »

Lubisz pracować z dziećmi? Wybierz Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UKSW! W czasie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa oraz poznasz specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Dowiedz się więcej »

Wyróżnia Cię wrażliwość na drugiego człowieka? Wybierz Pedagogikę Specjalną na UKSW. Studia na tym kierunku przygotowują studentów do roli wychowawców, nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów oraz rehabilitantów, pracujących z różnymi grupami odbiorców w środowisku lokalnym.  

Dowiedz się więcej »

Czujesz, że Twoim powołaniem jest pomoc innym? Wybierz Pielęgniarstwo na UKSW! Pielęgniarstwo to jedna z najbardziej poszukiwanych profesji na świecie. Decydując się na ten kierunek studiów, zyskujesz możliwość zdobycia pewnego zawodu (obdarzonego społecznym zaufaniem), dzięki któremu od razu po studiach znajdziesz pracę w placówkach medycznych. Studiując pielęgniarstwo na UKSW, masz gwarancję odbycia praktyk w renomowanych placówkach medycznych.  

Dowiedz się więcej »

Interesujesz się polityką? Wybierz studia na kierunku Politologia na UKSW! Studiowanie na kierunku Politologia daje gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy z nauk o polityce (m.in. filozofii politycznej, klasycznej i nowożytnej myśli politycznej, ideologii politycznej), systemów politycznych, polityk publicznych czy stosunków międzynarodowych.  

Dowiedz się więcej »

Wsparcie drugiego człowieka to dla Ciebie priorytet? Studiuj Pracę socjalną na UKSW! Praca socjalna to nie tylko profesja, ale i powołanie, które wymaga empatii i zrozumienia innych. Studia na tym kierunku pozwolą wykorzystać te cechy, wzbogacając je o wiedzę, niezbędną do pracy z osobami potrzebującymi, także z marginesu życia społecznego.  

Dowiedz się więcej »

Marzysz o karierze prawnika? Studiuj Prawo na UKSW, na którym wykładają m.in. doświadczeni sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, eksperci Sejmu i Senatu oraz pracownicy ministerstw. 

Dowiedz się więcej »

Interesujesz się prawem kościelnym? Wybierz Prawo kanoniczne na UKSW! Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa kanonicznego oraz zyskasz podstawowe wykształcenie z zakresu prawa świeckiego. Studia dają możliwość gruntownego poznania prawa kościelnego oraz zdobycia wiedzy z zakresu prawa polskiego, a także wyjazdów w celu realizacji części studiów w uczelniach partnerskich i odbycia praktyk w instytucjach zagranicznych.  

Dowiedz się więcej »

Kierunek Psychologia na UKSW dedykowany jest wszystkim, którzy pasjonują się tajnikami ludzkiego umysłu oraz rozwojem i funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. To odpowiedź na stale zwiększającą się potrzebę kształcenia osób, które dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom mogą odpowiedzieć na aktualne wyzwania natury psychologicznej. 

Dowiedz się więcej »

Chciałbyś zdobyć wiedzę o społeczeństwie? Wybierz kierunek Socjologia na UKSW! Studia te pozwalają na zdobycie cennych i praktycznych umiejętności – w tym naukę licencjonowanego oprogramowania statystycznego SPSS/PASW. Program studiów pomaga w kompleksowym przygotowaniu do pracy w wielu ośrodkach badawczych i innych instytucjach. 

Dowiedz się więcej »

Są to studia skierowane do osób posiadających wykształcenie teologiczne. Pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z obszaru teologii poprzez wybór jednej ze ścieżek specjalizacyjnych (np. nauk biblijnych, teologii fundamentalnej, misjologii czy katechetyki). Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, co sprzyja podniesieniu kompetencji komunikacyjnych i nabyciu umiejętności praktycznych.  

Dowiedz się więcej »

Szukasz studiów, które przygotowują do pełnienia ważnych ról w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturalnym? Wybierz Stosunki międzynarodowe na UKSW. Program studiów obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.  

Dowiedz się więcej »

Interesują Cię nauki związane z wiarą i religią? Wybierz kierunek Teologia na UKSW! Studia te skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć szeroko pojętą wiedzę teologiczną w perspektywie społecznej i kulturowej. W trakcie nauki poznasz systemy religijne, historię i filozofię religii. Szerokie wykształcenie humanistyczne i społeczne pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. Studia teologiczne na UKSW mają długą tradycję – to najstarszy kierunek, który działa na Uniwersytecie.  

Dowiedz się więcej »

Interesujesz się sztuką i cenisz zabytki? Studiuj zarządzanie dziedzictwem kulturowym na UKSW! To nowy i unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który dotyczy zachowania, objaśniania i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego dla dobra publicznego. 

Dowiedz się więcej »

Marzysz o karierze w administracji publicznej! Studiuj Zarządzanie publiczne na UKSW. To nowoczesny i przyszłościowy kierunek studiów. 

Dowiedz się więcej »

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.