fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

ADMINISTRACJA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 17

Szukasz kierunku, który pomoże zdobyć pracę w instytucjach rządowych, samorządowych czy sektorze prywatnym? Studiuj Administrację na UKSW!

Doświadczona kadra naukowa przygotuje Cię do sprawnego zarządzania i wykonywania zadań w placówkach państwowych lub firmach prywatnych. Podczas studiów poznasz problematykę ściśle związaną ze sferą działalności publicznej, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin prawa. Dzięki temu możesz podjąć pracę na różnych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Na studiach II stopnia na kierunku Administracja możesz poszerzyć swoje kompetencje o specjalizacje: administracja publiczna lub e-administracja, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów I stopnia umożliwi podjęcie pracy w organach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, oraz w instytucjach i podmiotach niepublicznych.


Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz przygotowany do pełnienia (po nabyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego) kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w organach administracji publicznej, w instytucjach i podmiotach pozarządowych, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (historia, WOS, geografia, matematyka).


Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.


W przypadku studiów niestacjonarnych decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział, nie jest obliczany wynik rekrutacyjny.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.