fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

studia licencjackie i magisterskie

stacjonarne

3 lata studia licencjackie

2 lata studia magisterskie

Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Lubisz czytać, a do tego interesujesz się historią? Studiuj Archiwistykę i zarządzanie dokumentacją na UKSW!

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania archiwów w Polsce i na świecie, kształtowania i opracowywania zasobu archiwalnego, prawodawstwa archiwalnego oraz zarządzania archiwami. Poznasz systemy kancelaryjne, organizację archiwum zakładowego oraz rodzaje współczesnej dokumentacji. Program studiów obejmuje m.in. przedmioty z zakresu historii Polski, nauk pomocniczych historii czy warsztatu badawczego archiwisty.

Studiując ten kierunek zyskasz gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie dziedziny archiwalnej i zarządzania dokumentacją. Archiwistyka na UKSW to nie tylko wykłady, ale i ćwiczenia, które pozwalają rozwijać studentom praktyczne umiejętności w obszarze metodyki opracowywania zasobu archiwalnego, odczytywania pisma, znajomości wytworów kancelaryjnych oraz źródeł historycznych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu Archiwistyki i zarządzania dokumentacją na UKSW będziesz gotowy do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej itp.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy, przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.