fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne (licencjackie) oraz niestacjonarne (licencjackie i magisterskie)
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Twoje zainteresowania dotyczą obronności państwa? Studiuj Bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW!

Oferta studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej oraz postępujący wzrost zagrożeń. Nasi studenci otrzymują adekwatne przygotowanie analityczne w zakresie możliwości diagnozowania i dobierania właściwych rozwiązań do zaistniałych sytuacji.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Integralną część procesu kształcenia stanowią studenckie praktyki zawodowe, które trwają 120 godzin. Celem praktyk jest przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, a także nauczenie podstaw profesjonalnego postępowania, planowania i organizacji pracy.

Perspektywy zawodowe

Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej – ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także, ze względu na wszechstronne przygotowanie analityczne, również w podmiotach gospodarczych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (historia, geografia, informatyka, WOS).

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.
W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.