fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

BIOLOGIA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
na studiach II stopnia:
Biologia człowieka (jedyna w Warszawie),
Biologia środowiskowa i molekularna
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Jesteś miłośnikiem przyrody i środowiska naturalnego? Studiuj biologię na UKSW!

W czasie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę biologiczną z zakresu biologii ogólnej oraz szczegółową, w ramach dwóch specjalizacji: biologii człowieka i biologii środowiskowej. Wiedzę praktyczną z biologii zyskasz podczas licznych zajęć w nowoczesnych, wyspecjalizowanych laboratoriach oraz podczas ćwiczeń terenowych.

Program studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku jest konsultowany z przedstawicielami Rady Biznesu oraz interesariuszami zewnętrznymi, dzięki czemu masz pewność, że odpowiada on na aktualne potrzeby rynku pracy.

W trakcie studiów masz możliwość podjęcia (bez dodatkowych opłat) nauki w Studium Pedagogizacji. Możesz więc uzyskać kwalifikacje i uprawnienia wymagane do nauczania przedmiotów biologicznych w szkołach podstawowych (po studiach I stopnia) oraz w szkołach średnich (po studiach II stopnia).

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia na kierunku Biologia, zdobywasz kompetencje, które umożliwiają podjęcie pracy m.in. w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych, prowadzących badania materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego/zwierzęcego lub roślinnego oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze).

Możesz także pracować w gałęziach przemysłu, które wykorzystują wiedzę z zakresu ergonomii. Po tym kierunku znajdziesz także pracę w muzeach archeologicznych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w szkołach, na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia:

język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, geografia).

Na studia stacjonarne II stopnia:

• kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia lub kierunku pokrewnym (lista dostępna tutaj), kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

• kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.