fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

CHEMIA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 21

Marzy Ci się kariera chemika? Wybierz kierunek Chemia na UKSW!

W trakcie studiów poznasz podstawy chemii, zrozumiesz naturę materii i energii oraz istotę zjawisk i procesów, a teorię zdobytą podczas wykładów przekujesz w praktykę.

Uznani specjaliści w dziedzinie chemii nauczą Cię jak rozwiązywać istotne problemy badawcze, w jaki sposób wykonywać eksperymenty i jak obchodzić się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dzięki zajęciom prowadzonym w wyspecjalizowanych pracowniach poznasz działanie aparatury laboratoryjnej — od sprzętów najprostszych, po najbardziej zaawansowane.

Studia oferują uzyskanie umiejętności, dzięki którym absolwent UKSW tuż po zakończeniu nauki staje się konkurencyjny na rynku pracy, czego dowodem jest siódme miejsce naszej Chemii w rankingu Perspektywy 2020 oraz pierwsze w kategorii „ekonomiczne losy absolwentów”.

W puli zajęć na kierunku Chemia na UKSW znaleźć można m.in. spektroskopię, elektrochemię i mechanikę kwantową, ale również syntezę organiczną i chemię supramolekularną. Szeroka oferta dydaktyczna pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności. Nasi absolwenci trafnie interpretują wyniki eksperymentów i sporządzają na ich podstawie raporty, stosując przy tym wymagane standardy i posługując się poprawnym językiem chemicznym.

Perspektywy zawodowe

Po zakończeniu studiów na kierunku Chemia jesteś przygotowany zarówno do pracy instytucjach badawczych, jak również w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, w placówkach medycznych, czy pracowniach analitycznych. Możesz pracować jako nauczyciel, laborant lub przedstawiciel handlowy. Możesz również rozpocząć karierę naukową w dziedzinie chemii jako doktorant — od teraz również na UKSW!

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język obcy nowożytny

oraz:
– dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka
– dla matur 2005-2009 przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów (dotyczy to kandydatów posiadających dyplom I stopnia na tym samym kierunku studiów).Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.