fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

EUROPEISTYKA

studia licencjackie
stacjonarne
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Jesteś zainteresowany tematyką Unii Europejskiej? Wybierz Europeistykę na UKSW!

W toku studiów na Europeistyce zdobywa się w szczególności interdyscyplinarną wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych. Studia bazują na dorobku takich dyscyplin naukowych jak prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia, ekonomia, historia, kulturoznawstwo.

Studenci mają możliwość uzyskania pogłębionej znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie jego wymiaru instytucjonalno-decyzyjnego. Nie mniej ważną, nabytą w czasie studiów kompetencją jest umiejętność poruszania się w charakterystycznych dla Europy zagadnieniach społeczno-kulturowych (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam w Europie).

Rezultatem tak skonstruowanych studiów są wyjątkowe umiejętności analityczne i rozumienie treści unijnych przepisów, dróg i sposobów ich przyjmowania, jak również narodowej implementacji, kulturowych wymiarów procesów społeczno-politycznych.

Perspektywy zawodowe

Uzyskane wiedza, umiejętności i kompetencje powinny pozwolić absolwentom Europeistyki UKSW na samodzielne wykonywanie pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, think-tankach, organach Unii Europejskiej, organizacjach biznesowych współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (historia, WOS, geografia).

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.