fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

FILOLOGIA KLASYCZNA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Dewajtis 5

Twoje zainteresowania dotyczą kultury i języka łacińskiego? Studiuj Filologię klasyczną na UKSW!

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu języka łacińskiego i starogreckiego, kultury antycznej oraz neolatynistyki. Kształcenie w zakresie humanistyki uzupełnione o naukę dotyczącą dziedzictwa starożytnego i średniowiecznego poszerza horyzonty.

Dzięki wyspecjalizowanej wiedzy możesz stać się konkurencyjny na rynku pracy. Dodatkowo, umiejętności związane z pogłębianiem kompetencji w obszarze językoznawstwa i literaturoznawstwa pomagają lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy, zakorzenioną głęboko w tradycji grecko-rzymskiej. Program studiów obejmuje naukę m.in. języka łacińskiego i starogreckiego, mitologii, metryki czy teorii przekładu.

Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, niepowtarzalna atmosfera oraz ciekawy program zajęć sprawiają, że studiowanie filologii klasycznej na UKSW jest prawdziwą przyjemnością. Zajęcia odbywają się w malowniczo położonym kampusie Uniwersytetu w Lesie Bielańskim.

Perspektywy zawodowe

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów filologii klasycznej umożliwiają podjęcie pracy w mediach, instytucjach wydawniczych, ośrodkach kultury i sztuki czy archiwistyce. Pracę po kierunku filologia klasyczna znaleźć można także w placówkach wychowawczo-oświatowych lub edukacyjnych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka).

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.