fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

FILOLOGIA POLSKA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Dewajtis 5

Chciałbyś poznać wszystkie tajniki języka ojczystego? Wybierz Filologię polską na UKSW!

Na tym kierunku masz możliwość rozwijać swoje zainteresowania, wybierając liczne zajęcia fakultatywne i konwersatoria tematyczne poświęcone wielu różnym dziedzinom: filmowi, edytorstwu, teatrowi, literaturze dawnej, współczesnej, dziecięcej czy komunikacji językowej. Studenci, oprócz zdobywania podstawowej wiedzy humanistycznej, poszerzają swoje horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach społecznych i artystycznych.

Wybór tego kierunku pozwoli zdobyć umiejętności pogłębionego interpretowania i konstruowania różnego typu tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem i wszelkimi jego wytworami. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie posługiwać się językiem polskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Perspektywy zawodowe

Studia polonistyczne mają bardzo wszechstronny charakter – dostarczają rzetelnej wiedzy humanistycznej oraz kształtują umiejętności ważne społecznie, a także przydatne w różnych sferach życia zawodowego. Przygotowują do pracy w edukacji, wydawnictwach, mediach, biznesie, branży reklamowej i public relations, jak również w rozmaitych instytucjach kulturalnych i upowszechniających kulturę.

Naszym studentom zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oferujemy specjalizację nauczycielską przygotowującą do pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkołach wszystkich poziomów.

Dodatkowym atutem jest możliwość zrealizowania modułu: nauczanie języka polskiego jako obcego – przygotowującego do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego oraz egzaminowania w zakresie znajomości języka polskiego.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka).

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Na studia niestacjonarne decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.