fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

FILOLOGIA WŁOSKA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Dewajtis 5

Chciałbyś poznać kulturę Włoch, włoską literaturę i język włoski? Studiuj Filologię włoską na UKSW!

Studia na tym kierunku dostarczą Ci wiedzy z języka włoskiego – jego nauka prowadzona jest od podstaw do poziomu C2. Dodatkowo w ramach studiów możesz wybrać naukę drugiego języka nowożytnego na poziomie B2. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu kultury, literatury, sztuki włoskiej, a także geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Poznasz arcydzieła literatury włoskiej od jej początków aż do współczesności. Dowiesz się, jaka jest specyfika kulturowa poszczególnych regionów Włoch, jak również zgłębisz zagadnienia związane z włoskim kinem, mediami, muzyką czy kuchnią.

Dzięki studiom na Filologii włoskiej zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętej humanistyki, nauczysz się języków nowożytnych. Wraz z nabywaniem kompetencji w zakresie znajomości języka obcego w mowie i piśmie rozwiniesz swoje umiejętności analityczne i komunikacyjne.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia włoska można podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach, mediach oraz innych instytucjach kultury czy archiwach. Pracę znaleźć można również w biurach podróży czy usługach turystycznych. Absolwenci odnajdują się także w charakterze tłumacza, a nierzadko po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka, chemia, informatyka).

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów. Kandydaci na Filologię włoską, którzy nie posiadając dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym kierunku, muszą wykazać się znajomością języka włoskiego co najmniej na poziomie B2, udokumentowaną w suplemencie dyplomu studiów I lub II stopnia lub dokumentem poświadczającym znajomość języka włoskiego co najmniej na poziomie B2, zweryfikowanym przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Nauk Humanistycznych, w szczególności certyfikatem międzynarodowym: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); CILS Due (B2); CILS Tre (C1); CILS Quattro (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A(C1).

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.