fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

FILOZOFIA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Szukasz wszechstronnego kierunku, który kształtuje myślenie? Studiuj Filozofię na UKSW!

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament tego kierunku: historii filozofii, logiki, filozofii przyrody i etyki. Poznasz także inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do tematyki zajęć wybranych z grup przedmiotów do wyboru.

Zyskasz umiejętność prezentowania poglądów filozoficznych, analizy tekstów filozoficznych oraz ich tłumaczeń. Wszechstronna wiedza z różnych dziedzin nauki pozwoli na wybór wielu dróg zawodowych.

Dzięki prawidłowej ocenie pozyskanych informacji oraz wszechstronnej wiedzy historycznej, kulturowej i społecznej, a także wiedzy z zakresu etyki i bioetyki, kierunek Filozofia przygotowuje studentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających kreatywności, umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, interpretowania danych, rozwiązywania sytuacji problemowych, 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie m.in. w instytucjach finansowych, urzędach administracji publicznej, wydawnictwach, stowarzyszeniach i fundacjach, mediach i w szeroko rozumianej edukacji.

O ich konkurencyjności na rynku pracy świadczą wyniki finansowe, które według danych z systemu ELA lokują ich na wysokich miejscach w stosunku do absolwentów innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia; język polski, język obcy, przedmiot do wyboru: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.