fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

FIZYKA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 21

Chciałbyś poznać prawa, rządzące światem? Studiuj Fizykę na UKSW!

Fizyka to nie tylko teorie i suche wzory. Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie, co pozwala na poznanie i lepsze rozumienie funkcjonowania świata. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby nowoczesnej technologii, m.in. komputerów czy telefonów komórkowych.

Studiowanie fizyki jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów badawczych. Dzisiaj fizyka znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, ochronie środowiska.

Studenci Fizyki na UKSW mają indywidualny, przyjazny kontakt z wykładowcami, którzy przekazują im wiedzę i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wielu dziedzinach, niezbędnych do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej. Kończąc studia na kierunku Fizyka zdobywasz kompetencje umożliwiające pracę m.in. w instytucjach badawczo-naukowych, branży informatycznej, sektorze nowoczesnych technologii, laboratoriach medycznych i diagnostycznych, placówkach wychowawczo-oświatowych.

Studenci kierunku Fizyka mogą odbyć praktyki m.in. w Instytucie Fizyki PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej, PGNiG, czy Narodowym Instytucie Leków.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia na kierunku Fizyka zdobywasz kompetencje umożliwiające pracę m.in. w: instytucjach badawczo-naukowych, branży informatycznej, sektorze nowoczesnych technologii, laboratoriach medycznych i diagnostycznych, placówkach medycznych, czy wychowawczo-oświatowych. Możesz również podjąć pracę jako analityk systemowy, specjalista w zakresie energetyki, czy ekspert w ośrodkach badań kosmicznych i związanych z astronomią czy astrofizyką.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język obcy nowożytny oraz:
– dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka
– dla matur 2005-09: przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów (dotyczy to kandydatów posiadających dyplom I stopnia na tym samym kierunku studiów). Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.