fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

HISTORIA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Jesteś osobą ciekawą świata, która pasjonuje się przeszłością? Wybierz Historię na UKSW!

Studiując Historię na UKSW, zyskasz gruntowną i wszechstronną wiedzę o przeszłości, o procesach historycznych zachodzących w dziejach świata i Polski, o badaniach naukowych w zakresie historii. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę naukową.

Na studiach I stopnia możesz wybrać specjalności: dziedzictwo historyczne Polski i regionu, moduł ogólnohistoryczny lub moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie. W ramach studiów II stopnia możesz poszerzyć wiedzę o współczesnej historii Polski wybierając specjalizację Historia XX wieku i wykłady prowadzone przez uznanych badaczy tego okresu.

Podczas studiów rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania badawcze w ramach działalności m.in. Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW, cyklu wykładów Res Gestae, a także w ramach programów MOST oraz ERASMUS+.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu historii możesz pracować w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, a także w administracji państwowej itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia możesz także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.