fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

INFORMATYKA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 21

Interesujesz się rozwiązaniami informatycznymi? Pasjonują Cię nowe technologie? Studiuj Informatykę na UKSW!

Te studia dadzą Ci solidną podstawę teoretyczną, która pozwoli na wdrożenie praktycznych technik komputerowych. W nowoczesnych pracowniach studenci odkrywają tajniki nauk informatycznych, ich zastosowanie w różnych obszarach i dziedzinach życia – począwszy od nauki, skończywszy na zaawansowanych technologiach, służących społeczeństwu.

Oferta dydaktyczna na kierunku Informatyka na UKSW obejmuje zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych obszarów zastosowań informatyki, zasad tworzenia programów, konfiguracji i administrowania wybranych systemów operacyjnych, a także z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci.

Ukończenie studiów informatycznych gwarantuje zdobycie pracy w obszarze, który nieustannie się rozwija. Potrzeba ulepszania i udoskonalania systemów informatycznych sprawia, że absolwenci tego kierunku są chętnie poszukiwani przez wielu pracodawców przedsiębiorstw państwowych czy prywatnych.

Perspektywy zawodowe

Pracę po studiach informatycznych można znaleźć w wielu instytucjach, przedsiębiorstwach związanych z branżą IT, telekomunikacyjnych, w administracji publicznej, oświacie czy działach informatycznych wielu firm prywatnych. Możesz pracować jako programista, analityk danych, tester oprogramowania lub twórca aplikacji.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia stacjonarne: język obcy nowożytny oraz:
– dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka (część pisemna)
– dla matur 2005-2009: przedmiot do wyboru (część pisemna): matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów (dotyczy to kandydatów posiadających dyplom I stopnia na tym samym kierunku studiów). Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.


Na studia niestacjonarne I i II stopnia decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.