fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

KULTUROZNAWSTWO

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Dewajtis 5

Szukasz kierunku uniwersalnego, w którym zrealizujesz swoje pasje? Wybierz Kulturoznawstwo na UKSW!

Historia pojęcia, teoria i filozofia kultury, kwestie tożsamości i wielokulturowości – takie zajęcia czekają na studentów Kulturoznawstwa na UKSW. Ponadto, zdobędziesz wiedzę w zakresie historii kultury polskiej i europejskiej, teorii komunikacji, mediów, wprowadzenia do filozofii, elementów estetyki, historii sztuki i muzyki, wiedzy o teatrze, filmie i nowych mediach oraz wszechstronnego kształcenia artystycznego (teatr, film, sztuka). Studia kulturoznawcze na Wydziale Nauk Humanistycznych oferują bogaty program przygotowujący do pracy w obszarze kultury.

Studenci mogą również uczestniczyć w zajęciach modułowych, których szeroki wybór stwarza ogromne możliwości rozwoju. Wśród specjalizacji na studiach stacjonarnych wymienić można: zarządzanie kulturą, media w kulturze, film i teatr, komunikację w biznesie, rynek sztuki. Rozwój zainteresowań umożliwiają wydziałowe koła naukowe oraz Chór UKSW.

Perspektywy zawodowe

Studia kulturoznawcze przygotowują do pracy w wielu różnych obszarach. Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie w charakterze badacza kultury, animatora i organizatora życia kulturalnego, menedżera w instytucjach kultury. Pracę znaleźć można również w mediach, teatrach, wydawnictwach, ośrodkach kultury, prasie, radiu, agencjach reklamowych i organizacjach pozarządowych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka).

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Na studia niestacjonarne decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.