fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

MATEMATYKA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 21

Królowa nauk – tak o matematyce mówi się od starożytności. Chciałbyś zgłębić wiedzę z tej dziedziny i rozwinąć swoje umiejętności? Wybierz Matematykę na UKSW!

Studia te oferują zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu obszarów, szczególnie cenionych na rynku pracy. Solidnie wykształceni matematycy są poszukiwani do różnych zadań, a ich wykształcenie, oparte na analizie, logicznym myśleniu i sprawnym rozwiązywaniu problemów badawczych pozwala w pełni wykorzystać możliwości studiów matematycznych w dalszej karierze zawodowej.

Studia na kierunku Matematyka to nie tylko teoria – uzyskana wiedza w postaci znajomości modeli matematycznych i innych, związanych z tym zakresem nauki, sprawia, że z powodzeniem można przekuć ją w praktykę. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzę z obszarów takich jak: teorie matematyczne, rachunek różniczkowy, algebra, czy logika matematyczna.

Współczesny świat sięga coraz intensywniej po metody matematyczne nawet w takich obszarach, które do niedawna uchodziły za dziedziny od matematyki bardzo odległe. Nie sposób zatem przewidzieć, gdzie absolwent znajdzie swoje miejsce. Uniwersalność studiów matematycznych pozwala na rozwój w różnych zakresach, dostosowanych do zainteresowań i umiejętności.

Perspektywy zawodowe

Pracę po tym kierunku można znaleźć w różnych instytucjach, wśród których można wyróżnić: placówki wychowawczo-oświatowe, instytucje badawcze i naukowe, placówki administracyjne, przedsiębiorstwa informatyczne, finansowe, czy instytucje ubezpieczeniowe. Wielu wykształconych matematyków pracuje jako nauczyciele, analitycy giełdowi, statystyczni lub doradcy finansowi.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język obcy nowożytny oraz:

– dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka
– dla matur 2005-2009: przedmiot do wyboru – matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów (dotyczy to kandydatów posiadających dyplom I stopnia na tym samym kierunku studiów). Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na studia niestacjonarne I i II stopnia decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.