fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

studia licencjackie
stacjonarne
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Wybierz Ochronę dóbr kultury i środowiska na UKSW!

Wyjątkowość tego kierunku to nie slogan. Jako jedyni w Polsce łączymy wiedzę z ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uczymy nie tylko jak dbać o zabytki, dokumentować ślady przeszłości oraz chronić krajobraz kulturowy i naturalny, ale również poznawać, rozumieć i diagnozować zjawiska kultury.

Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych z zakresu ochrony zabytków, środowiska, ochrony krajobrazu kulturowego. Są to przedmioty m.in. z historii sztuki, ochrony i konserwacji zabytków, historii ogrodów oraz kształtowania i ochrony krajobrazu, ale również zastosowania nowych technologii, obsługi programów GIS i CAD. Komfort studiowania na tym kierunku zapewniają niewielkie grupy uczestników zajęć oraz przestronne, bogato wyposażone sale wykładowe.

Studentki i studenci uczestniczą w zajęciach terenowych organizowanych w zabytkowych ogrodach oraz parkach. Mają także możliwość wyjazdów studyjnych za granicę – do Francji, Włoch, Grecji czy Węgier. Dodatkowe zajęcia odbywają się też podczas wyjazdów do Ukrainy.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska przygotowują do podjęcia pracy w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, w samorządach różnego szczebla, a także w muzeach. Pozwalają angażować się w działania na styku kultury i biznesu. Pracę można także znaleźć w służbach oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim i związanych z ochroną przyrody, instytucjach public relations oraz organizacjach pozarządowych na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Nasze studia oferują też coś więcej – pozwalają nie tylko zdobyć kompetencje zawodowe, ale dają też narzędzia do krytycznego uczestnictwa w kulturze. Otwierają nowe możliwości i dają nowe perspektywy, dla tych, którzy odważą się po nie sięgnąć.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.