fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia jednolite magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne

– Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym

– Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową

– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną

Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 15

Wyróżnia Cię wrażliwość na drugiego człowieka? Wybierz Pedagogikę Specjalną na UKSW.

Studia na tym kierunku przygotowują studentów do roli wychowawców, nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów oraz rehabilitantów, pracujących z różnymi grupami odbiorców w środowisku lokalnym. Wybierając Pedagogikę specjalną, zyskasz wszechstronną wiedzę i kompetencje społeczne z zakresu podstawowych dyscyplin społecznych, i humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk ogólnopedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, społeczno-kulturowych i historycznych.

Doświadczona kadra naukowa skupia się na przekazaniu studentom nowoczesnej wiedzy z zakresu prawidłowości rozwojowych człowieka, jak również działań edukacyjnych i wspierających.

Obejmują one rehabilitację i resocjalizację uczniów ze SPE, w tym również osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz doświadczających trudności w zakresie społecznego przystosowania. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę w obszarze zagadnień pedagogicznych, psychologicznych, biomedycznych, społecznych i specjalistycznych.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Pedagogika specjalna przygotowują do podjęcia pracy w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, specjalistycznego poradnictwa, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, resocjalizacyjnych, na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych, w stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia:

język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.