fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

PEDAGOGIKA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Specjalności na studiach I stopnia:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalności na studiach II stopnia:

Pedagogika pracy z zarządzaniem personelem,
Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka,
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 15

Lubisz pracę z ludźmi i jesteś osobą empatyczną? Pedagogika na UKSW będzie dobrym kierunkiem!

Studia pedagogiczne są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, pragną pełnić misję związaną z zawodem nauczyciela, a także wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala na znalezienie właściwej ścieżki kształcenia.

Pedagogika na UKSW to umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo- wychowawczą i dydaktyczną, kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, przygotowanie do stawiania diagnozy.

Podczas studiów prowadzone są przedmioty z zakresu: socjologia edukacji, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika opiekuńcza, emisja głosu, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, elementy logopedii, praca z dzieckiem zdolnym czy metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjna.

Perspektywy zawodowe

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach, ośrodkach integracyjnych, urzędach pracy, ośrodkach szkolno-wychowawczych i adopcyjnych, instytucjach interwencyjnych, agencjach pracy tymczasowej czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.