fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

POLITOLOGIA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Interesujesz się polityką? Wybierz studia na kierunku Politologia na UKSW!

Studiowanie na kierunku Politologia daje gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy z nauk o polityce (m.in. filozofii politycznej, klasycznej i nowożytnej myśli politycznej, ideologii politycznej), systemów politycznych, polityk publicznych czy stosunków międzynarodowych.

Specyfiką Politologii na UKSW jest szerokie uwzględnienie wpływu czynnika kulturowego i religijnego (filozofii greckiej, chrześcijaństwa, islamu, sekularyzmu, etniczności i specyfiki narodów Europy) zarówno na naukę o polityce, jak i samą politykę. W konsekwencji absolwenci tego kierunku nie tylko potrafią opisać rzeczywistość polityczną, ale także rozumieją jej uwarunkowania, posiadają pogłębione umiejętności analityczne.

Na I stopniu student ma do wyboru dwie ścieżki rozwoju naukowego (tzw. moduły): Polityka społeczna i gospodarcza lub Polityka międzynarodowa i integracja europejska. Podczas studiów magisterskich uzupełniających do wyboru są trzy ścieżki rozwoju naukowego: Polityka w cyberprzestrzeni, Europa Środkowo-Wschodnia oraz Dyplomacja publiczna i analityka polityczna.

Do atutów Politologii należy także zindywidualizowane podejście nauczycieli akademickich do studentów i otwartość na dialog. Studia to nie usługa, a studiowanie to nie proces; to przede wszystkim spotkanie z Mądrością – studenta i nauczyciela!

Perspektywy zawodowe

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów kwalifikują absolwentów zarówno do zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej, instytucjach politycznych, ale także do pracy w think-tankach, ośrodkach analitycznych, mediach oraz innych zawodach wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach społecznych i politycznych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (historia, WOS, geografia).

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.