fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

PRAWO KANONICZNE

studia magisterskie
stacjonarne oraz niestacjonarne
Kanoniczno-cywilna;
Administracyjno-sądowa (kanoniczna)
Kampus Dewajtis 5

Interesujesz się prawem kościelnym? Wybierz Prawo kanoniczne na UKSW!

Studia na kierunku Prawo kanoniczne dają możliwość: gruntownego poznania prawa kościelnego oraz zdobycia wiedzy z zakresu prawa polskiego; wyjazdów w celu realizacji części studiów w uczelniach partnerskich i odbycia praktyk w instytucjach zagranicznych w ramach Programu Erasmus; aktywnego działania w kołach naukowych i organizacjach studenckich; zdobycia prawniczego doświadczenia i odbycia praktyk w ramach Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW.

W ramach kierunku prowadzone są studia na dwóch specjalnościach: kanoniczno-cywilnej (studia stacjonarne) oraz administracyjno-sądowej (studia stacjonarne i niestacjonarne). Program studiów w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej przewiduje formację kanonistyczną oraz podstawowe wykształcenie w zakresie prawa polskiego. Zasadniczy trzon wykładanych przedmiotów odpowiada dziedzinom wykładanym na wydziałach prawa.

Wielu studentów prawa kanonicznego łączy swe studia ze studiami prawniczymi. Zdobyta w ten sposób kompleksowa wiedza pozwala na prowadzenie spraw z zakresu prawa państwowego i kościelnego, w tym m.in. procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji i sądownictwie kościelnym (m.in. jako adwokat kościelny, notariusz kościelny, obrońca węzła) oraz w innych urzędach i instytucjach wymagających wiedzy prawno – kanonicznej oraz wiedzy z zakresu prawa świeckiego (m.in. organach administracji publicznej i kancelariach prawnych).

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia jednolite magisterskie: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka.

W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.