fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

PSYCHOLOGIA

jednolite magisterskie
stacjonarne,
niestacjonarne
Psychologia Kliniczna i Psychoterapia
Psychologia Pracy i Organizacji
Psychologia Wspomagania Rozwoju
Psychologia Sądowa i Penitencjarna
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 14

Jesteś osobą otwartą na innych, którą wyróżnia chęć poznania i zrozumienia drugiego człowieka? Wybierz Psychologię na UKSW!

Kierunek Psychologia na UKSW dedykowany jest wszystkim, którzy pasjonują się tajnikami ludzkiego umysłu oraz rozwojem i funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. To odpowiedź na stale zwiększającą się potrzebę kształcenia osób, które dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom mogą odpowiedzieć na aktualne wyzwania natury psychologicznej.

W programie studiów realizowane są wszystkie istotne dla psychologa przedmioty (wraz z ćwiczeniami realizowanymi w obrębie uczelni): psychologia ogólna, rozwojowa, różnic indywidualnych, kliniczna, społeczna, stresu i pracy.

Psychologia – jeden z najchętniej wybieranych kierunków na UKSW – oferuje zdobycie wiedzy z zakresu interpretacji ludzkich zachowań, czy analizy i doboru narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych, potrzebnych w pracy psychologa.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu Psychologii na UKSW absolwenci są gotowi do podjęcia pracy na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich innych instytucjach, w których zachodzi potrzeba diagnozy lub poradnictwa psychologicznego.

Coraz więcej pracodawców poszukuje psychologów, którzy mogliby przeprowadzać w firmach szkolenia i kursy z zakresu praktycznych aspektów psychologii w biznesie, w wojskowości czy sporcie.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot do wyboru –  biologia, matematyka, fizyka, historia, geografia, chemia.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.