fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

SOCJOLOGIA

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Chciałbyś zdobyć wiedzę o społeczeństwie? Wybierz kierunek Socjologia na UKSW!

Studia te pozwalają na zdobycie cennych i praktycznych umiejętności – w tym naukę licencjonowanego oprogramowania statystycznego SPSS/PASW. Program studiów pomaga w kompleksowym przygotowaniu do pracy w wielu ośrodkach badawczych i innych instytucjach. Profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie.

W trakcie nauki zyskasz wykształcenie w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości. Socjologia pracy, rodziny, religii, kultury czy polityki – to tylko wybrane zajęcia, które czekają na studentów. Absolwenci kierunku potrafią diagnozować i rozwiązywać problemy społeczne czy zarządzać zasobami ludzkimi. Posiadają umiejętności efektywnego komunikowania się, negocjowania i współdziałania w zakresie realizacji projektów zespołowych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Socjologia możesz znaleźć zatrudnienie w firmach, zajmujących się badaniami i analizą rynku, monitoringiem mediów, w agencjach reklamowych, ośrodkach badania opinii publicznej, instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, samorządach lokalnych czy administracji państwowej. Absolwenci Socjologii pracują także w poradniach rodzinnych, instytucjach wsparcia społecznego lub jako animatorzy kultury.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru (historia, WOS, geografia).

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.