fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

studia licencjackie i magisterskie
stacjonarne
3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie
Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Interesujesz się sztuką i cenisz zabytki? Studiuj Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na UKSW!

To nowy i unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który dotyczy zachowania, objaśniania i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego dla dobra publicznego. Chodzi o pozostałości materialne oraz wspomnienia zawarte w krajobrazie, sztuce, języku i tradycjach.

Na UKSW dbamy o praktyczny aspekt zajęć, dlatego często odbywają się one w różnych muzeach i instytucjach kultury np. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studenci tego kierunku uczestniczą w wycieczkach badawczych, zarówno w Polsce, jak i za granicą (np. Włochy, Norwegia).

Podczas studiów poznasz podstawy dyscyplin takich jak zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, historia sztuki, archeologia, antropologia kultury czy socjologia. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą tworzyć programy ochrony, promocji turystycznej, a także prezentacji i wykorzystywania dziedzictwa.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tego kierunku możesz podjąć pracę w muzeach i innych instytucjach kultury, fundacjach, urzędach ochrony dziedzictwa, polskich ministerstwach i światowych instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym (np. UNESCO), a także w marketingu, PR i turystyce.

Pracę znajdziesz także w służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego czy też planowaniem przestrzennym oraz rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy, przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Na studia stacjonarne II stopnia kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.