fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

studia licencjackie

stacjonarne

3 lata studia licencjackie

Kampus Wóycickiego 1/3,
budynek 23

Marzysz o karierze w administracji publicznej! 
Studiuj Zarządzanie publiczne na UKSW.

Od nowego roku akademickiego na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym będzie można studiować Zarządzanie publiczne. To innowacyjny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który obejmie m.in. nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauki socjologiczne.

Program studiów obejmie m.in. zarządzanie zasobami, instytucjami i problemami publicznymi, sztukę negocjacji i komunikacji w biznesie, gry decyzyjne czy public relations. Dzięki nabytym kompetencjom absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa czy instytucjach europejskich.

Uczymy m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, zarządzania strategicznego, zarządzania projektowego, zarządzania innowacjami, sztuki negocjacji i komunikacji w biznesie, public oraz media relations w odniesieniu do działań i instytucji publicznych.

Perspektywy zawodowe

Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania i rządzenia państwem oraz specyfiki polityk publicznych pozwala starać się o zatrudnienie w różnorodnych instytucjach administracji centralnej i samorządowej, instytucjach zarządzających środkami publicznymi, spółkach skarbu państwa, spółkach komunalnych, instytucjach konsultingowych czy agencjach lobbystycznych, a także instytucjach europejskich.

Dzięki nabytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwencie tego kierunku mogą pracować także w organizacjach pozarządowych, instytucjach sektora publicznego (w tym: kultury, zdrowia, opieki społecznej), pełnić funkcje doradców politycznych, konsultantów w przedsiębiorstwach.

Potencjalne miejsca pracy:

organy krajowej administracji publicznej:
podmioty administracji państwowej, w tym
administracja rządowa i wojewódzka,
podmioty administracji samorządowej oraz instytucje
podległe jednostkom samorządowym,
instytucje i organy Unii Europejskiej, oraz organizacji międzynarodowych, posiadających swoje siedziby lub przedstawicielstwa w Polsce,
podmioty gospodarcze,
instytucje consultingowe, izby gospodarcze,
stowarzyszenia, fundacje, instytuty analityczne, think tanki.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia I stopnia: język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, filozofia, język obcy nowożytny (inny niż wskazany przez kandydata w warunku drugim pt. „język obcy nowożytny – część pisemna”), informatyka.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.