fbpx

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Wydział dba o to, aby oferta kształcenia była jak najlepiej dostosowana do wymogu rynku pracy.

W kształtowaniu programów studiów Wydział kieruje się opiniami studentów, jak również sugestiami wyrażanymi przez interesariuszy zewnętrznych oraz Wydziałową Radę Biznesu, czyli zakładami pracy, które są zainteresowane ewentualnym zatrudnieniem absolwentów.

Zespół naukowo-badawczy Wydziału tworzą zarówno wybitni naukowcy, jak i praktycy oraz eksperci m.in. Komisji Europejskiej w zakresie Badań i Innowacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wydział dąży do tego, aby wykładowcy i studenci stanowili zgrany zespół, wspólnie angażujący się w realizację pomysłów badawczych, organizacyjnych, jak i rekreacyjnych. Studenci mogą uczestniczyć w licznych zajęciach praktycznych w postaci laboratoriów i projektów realizowanych na zasadzie case study. Mogą także brać udział w wymianach studenckich w ramach współpracy Wydziału z uczelniami w Europie i Azji.

Wydział umożliwia także udział w projektach badawczych i wdrożeniowych finansowanych przez UE oraz pomoc w przygotowaniu i składaniu własnych projektów. Daje także możliwość realizacji zainteresowań badawczych w kołach naukowych oraz udział w cyklicznie organizowanych wydarzeniach „Noc Biologów” oraz ogólnopolskiej konferencji „Biopotencjał”.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl