fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Doświadczona kadra Wydziału prowadzi prace badawczo-naukowe nie tylko w dziedzinie filozofii, ale także psychologii i ochrony środowiska.

Na Wydziale funkcjonują dwa instytuty – Instytut Filozofii oraz Instytut Psychologii, a także Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju (m.in. Polską Akademią Nauk, Instytutem Paliw Energii Odnawialnej) oraz za granicą (m.in. Fordham University czy Uniwersytetami w Salzburgu i Lozannie). Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w zakresie filozofii i psychologii.

Działalność badawcza Instytutu Filozofii obejmuje takie subdyscypliny jak: historię filozofii, logikę, etykę, filozofię języka oraz filozofię: Boga, nauki, przyrody i kultury. Z myślą o studentach filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową utworzono Akademicką Ścieżkę Studiów Filozoficznych. Przy Instytucie działa Filozoficzne Radio Sed Contra.

Niewątpliwym atutem Wydziału jest działające przy Instytucie Psychologii, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (www.bielany.ezrauksw.pl) z kilkoma oddziałami oraz Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Oferuje ono bezpłatne usługi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach działalności Centrum Ekologii i Ekofilozofii prowadzone są badania z obszaru aktywnej ochrony gatunkowej m.in. w stacji terenowej we Wróblach-Wargocinie – miejscowości położonej niedaleko granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego. Zespół naukowców bierze także udział w badaniach terenowych z obszaru ekologii gleby (Islandia, Rosja) oraz antropologii (Irak-Kurdystan). Na Wydziale są prowadzone jedyne w Polsce studia magisterskie w języku angielskim Sustainability studies poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.