fbpx

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. 
SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW

Zajęcia praktyczne, które odbywają się w specjalistycznych laboratoriach przy użyciu nowoczesnych urządzeń, sprawiają, że nauka na Wydziale staje się pasją.

Studia na Wydziale obejmują kształcenie na kierunkach: matematyka, chemia, fizyka oraz informatyka. Wielu pracowników Wydziału jest członkami najważniejszych instytucji badawczych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Współpraca z zagranicznymi uczelniami m.in. z Uniwersytetem Clermont-Ferrand, Uniwersytetem w Missouri oraz Georgian Technical University pozwala na prowadzenie wspólnych badań i tworzenie publikacji naukowych.

Wydział kształci specjalistów w zakresie nauk ścisłych i umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej. Oprócz wysokiej jakości kształcenia, misją Wydziału jest popularyzacja wiedzy o naukach przyrodniczych i ścisłych.

Zarówno studenci, jak i wykładowcy w ramach współpracy z wieloma szkołami na Mazowszu, biorą udział w lekcjach pokazowych i ćwiczeniach otwartych. Prowadzą zajęcia w czasie Festiwalu Nauki oraz innych wydarzeniach popularyzujących naukę.
Studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności działając w kołach naukowych. Na Wydziale działają: Koło Naukowe Informatyków „Fraktal”, Koło Naukowe Dydaktyków Matematyki „AlfaBeta”, Chemiczne Koło Naukowe „Luminol”.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl