fbpx

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

Bogaty program dydaktyczny Wydziału, oprócz zajęć teoretycznych, stanowią liczne ćwiczenia, praktyki i objazdy naukowe, realizowane na terenie całego kraju.

Przykładem zajęć terenowych – w kraju i za granicą – w których uczestniczą studenci są prowadzone przez Wydział badania wykopaliskowe: w Puszczy Białowieskiej, na Warmii i Mazurach, w Chorwacji czy Niemczech. Indywidualnym rozwojem studentek i studentów kieruje kadra wybitnych akademików o bogatym dorobku naukowym, odkrywających nowe perspektywy badawcze w archeologii, historii, historii sztuki i dyscyplinach pokrewnych.

Wydział prowadzi projekty naukowe m. in. we współpracy z Instytutem im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, Światową Radą Badań nad Polonią, Instytutem Polonika, Instytutem Archeologii w Zagrzebiu, Stanford University i Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Efektem badań są liczne publikacje, m. in. seria tłumaczeń pt. „Pisma starochrześcijańskich pisarzy” oraz naukowa edycja dzienników prymasa Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”.

Wysokim uznaniem cieszą się prowadzone przez Wydział cykle wykładów Studium Res Gestae, czasopismo naukowe „Saeculum Christianum” oraz dwa studenckie przedsięwzięcia: galeria sztuki i czasopismo „Artifex”, które jest jednym z najdłużej ukazujących się pism studenckich w Polsce. Wydział rozwija się prężnie i nieustannie dostosowuje swoją ofertę dydaktyczną do aktualnych potrzeb na rynku pracy.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl