fbpx

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Misją Wydziału jest przygotowanie do życia zawodowego wysoko wykwalifikowanych i aktywnych specjalistów w zakresie edukacji.

Pracownicy Wydziału prowadzą intensywną działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w zakresie wychowania i kształcenia oraz resocjalizacji zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Wydział podejmuje się wielu inicjatyw, które mają na celu promocję rozwoju pedagogiki poprzez wykłady otwarte, konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, współudział studentów i podmiotów zewnętrznych w realizacji grantów badawczych. Na płaszczyźnie międzynarodowej Wydział współpracuje z wieloma pokrewnymi jednostkami m.in.: z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze, Wydziałem Filozoficzno-Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt.

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział sprawuje merytoryczną opiekę. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie i nabyć kompetencje zawodowe niezbędne w dalszej pracy. Zaletą tego przedszkola jest lustro weneckie, które pozwala studentom na prowadzenie obserwacji bez zaburzania pracy nauczyciela przedszkolnego. Wydział posiada także dobrze wyposażone sale do ćwiczeń np. salę komputerową czy salę do pracy artystycznej i twórczej.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl