fbpx

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Wydział Prawa i Administracji UKSW

Mocnym atutem Wydziału jest wybitna kadra naukowa, której osiągnięcia oraz publikacje znane są w całym kraju.

Wśród ponad 100 nauczycieli akademickich zatrudnieni są specjaliści i praktycy z zakresu nauk prawnych: sędziowie sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, eksperci Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP, adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy, ambasadorzy, pracownicy urzędów centralnych w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydział prowadzi badania nad istotą i działaniem prawa w różnych jego dziedzinach, nad rolą i zadaniami współczesnej administracji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym oraz nad stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i USA. Wydział ma uprawnienia doktoryzowania i habilitowania w zakresie nauk prawnych.

Wydział Prawa i Administracji UKSW co roku znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych wydziałów prawa w Polsce w rankingach dziennika „Rzeczpospolita” oraz czasopisma „Perspektywy”. Jest to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia.

W trakcie studiów studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w pracach licznych kół naukowych. Przy Wydziale prężnie działa Poradnia Prawna, która skupia studentów gotowych do pomocy osobom z problemami natury prawnej.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl