fbpx

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

ul. Dewajtis 5 (pok. 54),

01-815 Warszawa

tel. +48 22 561 88 12 

e-mail: prawokan[at]uksw.edu.pl

Wydział o statusie państwowo – kościelnym kształci przyszłych specjalistów w zakresie prawa kanonicznego oraz daje podstawowe wykształcenie w zakresie polskiego prawa świeckiego.

Wydział, z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją, prowadzi jednolite studia magisterskie na dwóch specjalnościach: kanoniczno-cywilnej (studia stacjonarne) oraz administracyjno-sądowej (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Program studiów w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej przewiduje formację kanonistyczną oraz podstawowe wykształcenie w zakresie prawa polskiego. Zasadniczy trzon wykładanych przedmiotów odpowiada dziedzinom wykładanym na wydziałach prawa. Tym samym absolwenci Wydziału zdobywają ogólne przygotowanie do wykonywania niektórych zawodów prawniczych.

Studia na Wydziale Prawa Kanonicznego dają możliwość: gruntownego poznania prawa kościelnego oraz zdobycia wiedzy z zakresu prawa polskiego; wyjazdów w celu realizacji części studiów w uczelniach partnerskich i odbycia praktyk w instytucjach zagranicznych w ramach Programu Erasmus; aktywnego działania w kołach naukowych i organizacjach studenckich; zdobycia prawniczego doświadczenia i odbycia praktyk w ramach Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW.

Wydział Prawa Kanonicznego posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Na Wydziale działają następujące koła naukowe: Koło Naukowe Utriusque Iuris, Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris oraz Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW, która prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa kanonicznego, prawa cywilnego i spraw studenckich.

W ramach Programu Erasmus studenci i doktoranci Wydziału mogą odbyć część studiów w uczelniach partnerskich we Włoszech i Hiszpanii oraz odbywać praktyki w instytucjach zagranicznych. Na Wydziale wydawane są dwa czasopisma naukowe – kwartalniki „Prawo Kanoniczne” oraz „Ius Matrimoniale”.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl