fbpx

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW

Wydział słynie z wybitnej kadry naukowej, której osiągnięcia oraz publikacje znane są w całym kraju.

Zespół Wydziału prowadzi badania w wielu obszarach nauk społecznych, m.in. z zakresu ekonomii, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, pracy socjalnej, socjologii, studiów europejskich i zarządzania. Pozwala to na realizację innowacyjnych interdyscyplinarnych projektów naukowych oraz szerokiej palety kierunków kształcenia.

Pracownicy WSE są członkami renomowanych towarzystw naukowych krajowych (m.in. PTS, PTNP, PTSE) i zagranicznych (m.in. Papieska Akademia Nauk Społecznych, European Society for Research in Ethics) oraz akademickich ciał nadzorczych (m.in. Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, przede wszystkim w Europie i Stanach Zjednoczonych. Studenci mają możliwość studiowania w ramach programów Erasmus+ oraz CEEPUS m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (Belgia), Uniwersytecie w Trewirze (Niemcy), Uniwersytecie Karola (Republika Czeska), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia).

Wydział dysponuje nowoczesną infrastrukturą zarówno materialną (jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Warszawie), jak i technologiczną (w pełni wystandaryzowane narzędzia do nauki zdalnej), która pozwala na komfortowe warunki studiowania. Osobnym atutem – szczególnie ważnym w przypadku nauk społecznych – jest stołeczność Uniwersytetu, która daje wyjątkowe możliwości praktyk i staży studenckich, a przez to doskonały start w życie zawodowe. O absolutnej unikalności oferowanych studiów decyduje charakter uczelni, w której wysoką jakość kształcenia udaje się pogodzić z typowym dla najlepszych uniwersytetów indywidualnym podejściem do studenta. Tutaj nie tylko poznasz profesorów. Oni poznają Ciebie.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl