fbpx

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23 (p. 215),

01-938 Warszawa

tel. +48 22 561 90 49  

e-mail: wsr[at]uksw.edu.pl

Wydział wyróżnia interdyscyplinarna działalność naukowa oraz szeroka oferta ścieżek zawodowych dla absolwentów.

Kadrę naukowo-badawczą tworzą najlepsi specjaliści z zakresu pracy z rodziną, zarówno naukowcy, jak i praktycy. W czasie studiów studenci uzyskują wszechstronną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wsparcia rodziny w różnych aspektach jej współczesnego funkcjonowania.

Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania, dlatego niezwykły wymiar interdyscyplinarności Wydziału Studiów nad Rodziną zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. W program studiów wpisane są przedmioty, które pomagają pogłębić wiedzę na temat rodziny – z zakresu pedagogiki (jako dyscypliny wiodącej), psychologii rodziny, socjologii rodziny, nauk o zdrowiu, prawa rodzinnego, teologii rodziny, filozofii, prawa kanonicznego, elementów polityki społecznej czy demografii.

Wydział dba o różnorodność oferty dydaktycznej. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach m.in. z zakresu sztuki komunikacji, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, budowania więzi z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów, prawa rodzinnego, biomedycznych podstaw rozwoju, choroby i utraty dziecka czy przedmiotów dotyczących rodziny w różnych kulturach i religiach.

Wyspecjalizowana kadra naukowa dba o to, aby przekazać studentom szeroką wiedzę o rodzinie z zakresu różnych dyscyplin, również poprzez możliwość udziału w licznych konferencjach i innych wydarzeniach. W ramach pogłębiania wiedzy studenci mogą dołączyć do trzech kół naukowych: Nauk o Rodzinie, Myśli Społecznej oraz Koła Bioetycznego.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl