fbpx

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Wydział Teologiczny UKSW

Na Wydziale pracuje wielu wybitnych ekspertów z zakresu nauk teologicznych oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Doświadczona kadra naukowa przygotowuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w kilku kluczowych obszarach społecznych: dziennikarstwie, komunikacji kulturowej, edukacji religijnej oraz do pracy w instytucjach kościelnych na różnych stanowiskach. Przyszli dziennikarze zajęcia praktyczne odbywają m.in. w nowoczesnym studiu radiowo-telewizyjnym na Uczelni oraz w redakcjach najważniejszych polskich mediów. Przyszli teolodzy zdobywają kompetencje do pracy zawodowej, odkrywając przy tym drogę samorealizacji opartej na wartościach chrześcijańskich.

Wydział od lat pracuje nad tym, by z dwóch, pozornie różnych obszarów takich jak dziennikarstwo i teologia stworzyć unikalny program, który oferuje studentom to, co żywe, aktualne, przydatne i ważne. Dziennikarstwo z pasją to nie hasło reklamowe. To misja, którą Wydział realizuje od ponad dwóch dekad na zajęciach, warsztatach oraz w tworzonym ze studentami Radiu UKSW. Oferowany na Wydziale kierunek „teologia” to nowoczesna forma studiów powiązana z tradycyjną refleksją teologiczną, sprzyjająca samodzielnemu myśleniu i krytycznej ocenie otaczającego świata.

Wybitni eksperci przekazują studentom wszechstronną wiedzę, skupiając się na ich indywidualnych potrzebach. Kształcenie pod kierunkiem najlepszych specjalistów służy temu, by w przyszłości stać się jednym z nich. Na Wydziale Teologicznym teoretyczna wiedza o mediach, świecie, komunikowaniu i wartościach nie jest oderwana od rzeczywistości. Odpowiedzią na aktualne wydarzenia jest choćby wprowadzony w tym roku akademickim fakultet „Media a pandemia”.

Podczas zajęć studenci podejmują bieżące zagadnienia i omawiają je wraz z prowadzącymi. Mają także możliwość twórczego rozwoju poprzez udział w projektach i kołach naukowych, a w ramach praktyk studenckich wykorzystują zdobytą wiedzę. Absolwenci Wydziału – niezależnie od kierunku i specjalności – wraz z dyplomem uzyskują przygotowanie do zmierzenia się wyzwaniami współczesności. 

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl